to top

Star Audit

StarAudit (SA) zrela je certifikacijska shema, posebno dizajnirana za procjenu usluga računalstva u oblaku. Osnovana u proljeće 2011. godine, StarAudit procjenjuje usluge računalstva u oblaku u odnosu na zahtjeve SA revizijske sheme i pokriva sve sudionike specifičnog lanca isporuke Cloud usluga.

SA revizija bez mogućnosti pregovora obvezno obuhvaća sva važna područja koja uključuju: profil isporučitelja, ugovor i sukladnost uključujući zaštitu privatnosti podataka sukladno lokalnim zakonima, sigurnost, operacije, sam smještaj i tehničku infrastrukturu, procese i same SaaS, PaaS i IaaS usluge te provedbu interoperabilnosti i prenosivosti podataka.

Odgovara li Cloud usluga revizijskim kriterijima SA, certifikat je odobren. Ukoliko nema promjena unutar okvira profila i područja procjene usluga računalstva u oblaku, certifikat vrijedi dvije godine.

StarAudit je zajednički obavljana aktivnost partnera unutar StarAudit eko sustava. Kako StarAudit ima modularnu strukturu i nudi tri razine postignuća (prikazane ostvarenim zvijezdama) pogodna je ne samo za velika poduzeća, već i za SME segment davatelja usluga računalstva u oblaku.

Website: https://staraudit.org