to top

Slovenia

EuroCloud Slovenia »Zavod E-oblak« deluje kot eden izmed izvozno prebojnih kompetenčnih centrov znotraj združenja ZITex, njegova dolgoročna usmerjenost pa je predvsem v povezovanju. Glavni cilji Zavoda so med drugim aktivna vloga pri podpori gospodarske rasti s pomočjo novih poslovnih modelov, ki jih omogoča računalništvo v oblaku, povezovanje kompetenc ponudnikov ter razvoj novih znanj in rešitev s kapacitetami zasebnih in javnih institucij, kreiranje novih storitev znotraj obstoječe in novo razvijajoče se industrije ter ne nazadnje sodelovanje z Evropsko komisijo, ki nudi Sloveniji podporo na področjih standardizacije, politik in vzpostavljanja enotnega digitalnega trga.

V Sloveniji so se kompetenčni centri povezali pod skupno blagovno znamko CoCoSi s ciljem, da do leta 2020 postanejo eno ključnih trajnostnih orodij v rokah gospodarstva in aplikativne znanosti za ustvarjanje višje dodane vrednosti in za komercializacijo visokih tehnologij na mednarodnih trgih. Člani Zavoda so domača podjetja, raziskovalne inštitucije iz treh slovenskih univerz (iz Maribora, Ljubljane in Kopra) ter Inštitut Jožef Štefan, skupaj okrog 30 članov, katerih vloga je predvsem prenašati znanje s področja računalništva v oblaku v nove produkte in storitve, ki imajo potencial na globalnem trgu in omogočajo preboje slovenskim podjetjem. Člani so v preteklosti večino aktivnosti izvajali znotraj projekta KC Class, ki sta ga financirali EU in Slovenija in je bil februarja 2014 ocenjen s strani Evropske komisije (DG Connect) kot primer dobre EU prakse.

V Sloveniji tesno sodelujejo tudi z ministrstvi za gospodarstvo, za izobraževanje, znanost in šport, za zunanje zadeve in tudi za notranje zadeve, ki pokriva informatiko za javno upravo.

Veliko je bilo v preteklem obdobju narejenega tudi na področju malih in srednjih podjetij, kjer smo člani Zavoda oblikovali skupni program razvoja startup podjetij pod blagovno znamko startCloud.si, ki omogoča mladim ekipam, da s pomočjo računalništva v oblaku razvijejo inovativne storitve.

http://eurocloud.si/