to top

Projekti

Credential

S rastućom mobilnošću i uporabom Interneta, zahtjev za digitalnim uslugama raste i dosegnuo je kritično važne domene poput e-Vlade, e-Zdravlja i e-Poslovanja (e-Government, e-Health and e-Business). Te domene zahtjevaju visoku razinu zaštite sigurnosti i privatnosti te je nužno koristiti razne nove mehanizme sigurnog pristupa. Pristupi rukovanja mnogobrojnim nastalim mehanizmima autentikacije i autorizacije uključuju uporabu digitalnog identiteta te sustava za upravljanje pristupom (Access Management Systems, akr. IAM). Jednako drugim tehnologijama, IAM slijedi trend korištenja Cloud usluga. To omogućuje izdvajanje prekomjerno korištenih resursa i omogućuje svepristupan pristup identifikacijskim podacima pohranjenim i obrađivanim u oblaku, no također rezultira dodatnim stupnjem složenosti zbog zahtjevanih sigurnih operacija IAM sustava.

To top

CI2C

CI2C projekt je usmjeren na povećanje sigurnosti i otpornosti računalstva u oblaku (Cloud Computing) i kritične informacijske infrastrukture (Critical Information Infrastructures, akr. CIIs) procjenom i vrednovanjem  međusektorskih kritičnosti koje mogu pojačati učinke i utjecaje u slučaju ispada. CI2C projekt će stvoriti temelj osiguranja i zaštite CIIs (kritične informacijske infrastrukture) intenzivnim korištenjem usluga računalstva u oblaku (CI2C systems). Izvršiti će se dubinske analize i mapirati će se najbolje prakse i politike za zaštitu kritične informacijske infrastrukture (CIIPs) te istraživanja unutar računalstva u oblaku (CC) i području "state of the art" sigurnosti. Cilj je stvoriti cjelokupnu sliku EU CI2C sustava te njegovu zaštitu i sigurnosne prakse.

To top

CloudCatalyst

CloudCatalyst je ambiciozan projekt kojem je cilj prikazati osnovne dobrobiti za europsko gospodarstvo, javna tijela, pružatelje ICT usluga i ostale Cloud sudionike željnih razvoja i korištenja Cloud rješenja. Glavni pokretački razlozi pri realizaciju ovog projekta su sljedeći:

  • usvajanje računalstva u oblaku pridonijet će povećanju konkurentnosti EU ekonomije;
  • izazovi širenja računalstva u oblaku podrazumijevaju ogromne prilike za poduzetništvo;
  • partnerstva pokrenuta unutar uspješnih Cloud inicijativa ostvaruju brzorastuće mreže dioničara.

To top

Cloud Computing Certification - CCSL and CCSM

Što je to Cloud certifikacijska shema?

Prije kupovine Cloud usluge, kupac želi znati da li je usluga sigurna i pouzdana. No usluge računalstva u oblaku su složene i izgrađene od mnoštva raznih IKT dijelova (kabela, velikih podatkovnih centara, softvera, itd.), tako da je teško za individualne kupce samostalno provjeriti sve tehničke detalje. Pružatelji Cloud usluga imaju mnoštvo kupaca (što je uostalom glavna ideja  računalstva u oblaku) te ako će kupci odvojeno tražiti provjeru svojih sigurnosnih zahtjeva, tada to svakako znači u najmanju ruku barem dvostruki posao. Bude li opet, primjerice, svaki kupac zahtjevao reviziju na lokaciji (on-site audit), stvoriti će se popriličan red pred vratima podatkovnoga centra. Dakle, ideja certifikacijske sheme je provjeriti temeljni skup sigurnosnih zahtjeva i postavki, jednom za sve kupce. Certifikacija na taj način pojednostavnjuje nabavu Cloud usluga za kupce. Treba imati na umu da certifikacijske sheme ne isključuju potrebu da kupci vrše dubinske analize pri nabavi (due-diligence), no certifikacija svakako jest način pojednostavnjenja postupka.

To top

Clouding SMEs

CloudingSMEs je zajednička inicijativa udruga malih i srednjih poduzetnika, malih i srednjih poduzeća te Cloud Computing stručnjaka koji kao katalizatori pomažu uspješnu provedbu primjene Cloud Computing usluga u europskim malim i srednjim poduzećima (Small and Medium Enterprises, akr. SME). Projekt slijedi sveobuhvatan pristup u području Cloud Computing usluga za SME. Jednako se to odnosi na stranu ponude usluge (t.j. inovativne ICT-SME koji posjeduju Cloud-Know-How) kao i na stranu potražnje (t.j. korištenje Cloud usluga od strane SME gospodarskog segmenta).

To top

Cloud Standards Coordination - Phase 2

CSC Phase 1 odrađena je 2013. i primarno je adresirala plan razvoja Cloud Computing standarda. Rezultat je javno objavljen u prosincu 2013. na radnom predavanju Europske Komisije, a konačno je izjvešće (CSC Final Report) raspoloživo na: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/cloud-standards-coordination-final-report

CSC Phase 2, pokrenuta u veljači 2015. adresira neka od preostalih otvorenih pitanja iz faze 1 uz punu podršku Europske Komisije da se to završi. Taj projekt provode eksperti pod ugovorom ETSI.

CSC Phase 2 uglavnom adresira kupce Cloud Computing usluga s njihovim zahtjevima i prioritetima vezanim uz Cloud. Nadalje, provjeriti će se zrelost Cloud Computing standarda i vrednovati će se kako standardi mogu podržati prioritete kupaca Cloud Computing usluga.

Za podršku tih ciljeva unutar CSC Phase 2 kreirano je ispitivanje za prikupljanje povratnih informacija iz Cloud Computing zajednice u smislu potreba, ciljeva, izazova te područja rizika i zabrinutosti u tipičnim Cloud Computing scenarijima te za vrednovanje percipirane zrelosti Cloud Computing standarda.

Istraživanje je usmjereno prema sadašnjim i budućim Cloud kupcima u privatnom i javnom sektoru, prema SME, ali jednako i prema velikim organizacijama u svim vertikalnim sektorima. Svi ostali dionici iz cijeloga Cloud Computing eko-sustava (npr. pružatelji Cloud Computing usluga) također su pozvani na odgovor.

Ispitivanje je dostupno na: https://www.surveymonkey.com/s/CSCphase2

Prepoznajući Vas kao člana Cloud Computing zajednice, tražimo Vašu podršku pri distribuciji ispitivanja pojedincima unutar Vaših organizacija, a na Vašu korist. Čineći tako, pomažete nam osigurati najbolji mogući rezultat u smislu odgovora relevantnih Cloud korisnika.

Prihvaćena je stroga politika privatnosti/povjerljivosti: odgovori unutar ispitivanja biti će dijeljeni i korišteni samo između eksperata ETSI CSC Phase 2. Objavljeni će biti agregirani skupni rezultati.

To top