to top

EuroCloud AWARD

Natjecanje 2017 je s uspjehom završeno!

Pobjednici EuroCloud Award 2017 su poznati

 

Početkom svake kalendarske godine, objava uglavnom izgleda ovako:

Ponovo je vrijeme za EuroCloud AWARD!

EuroCloud Award natjecanje je otvoreno za prijave!

Prijavite se ovdje i sada Register Now

Nacionalne EuroCloud Awards 2017

U prvoj fazi, najinovativniji i najutjecajniji  pružatelji biti će identificirani kao nacionalni pobjednici EuroCloud Awards 2017.

Ta će faza završiti prije ljeta 2017. s proglađenjem pobjednika.

Točnije, 25. svibnja na drugu obljetnicu osnutka EuroCloud Hrvatska organizacije na Cloud Forum konferenciji u Hotelu Antunović u Zagrebu biti će proglašeni nacionalni pobjednici u šest kategorija ovogodišnjega natjecanja! 

Europska EuroCloud Award 2017

 

U drugoj fazi natjecanja, ti će se nacionalni pobjednici EuroCloud Award međusobno nadmetati na Europskoj razini s pobjednicima iz ostalih EuroCloud država.

U odnosu na 2014. godinu, za 2015. i 2016. su kriteriji pooštreni, a 2017. su kategorije EuroCloud Award prilagođene povećanoj zrelosti Cloud usluga na europskom tržištu.

Pružatelji Cloud usluga, Cloud konzultanti, Cloud Start Up-ovi kao i korisnici Cloud usluga te inovatori iz svih sektora - pozvani su na prijavu svojih uvjerljivih Cloud usluga.

Predmet ovog nadmetanja su Cloud usluge na europskom tržištu, neovisno o njihovom specifičnom obliku. Prijave su više nego dobrodošle za IaaS, PaaS ili SaaS usluge, bilo za horizontalna ili za vertikalna tržišta, bilo u javnom, privatnom ili u hibridnom Cloud okružju, od etabliranih ili od Start-up Cloud pružatelja usluga.
Poseban je fokus stavljen na Cloud konzultante koji podržavaju transformacijske procese svojih klijenata prema Cloud uslugama, utemeljne na provjerenoj i uspješnoj metodologiji.

Kupci su također pozvani na prijavu, svi koji su uspješno uveli Cloud usluge u svoje kompanije te koji su postigli i osjetili značajne poslovne utjecaje zahvaljujući uvedenim Cloud uslugama.

 

To top

Kategorije

Detalji kategorija EuroCloud Nagrade 2017:

 • Sve  Kategorije
  Iako će posebni kriteriji unutar kategorije, kako je detaljizirano ispod u daljnjem tekstu, biti u fokusu ekspertnoga povjerenstva iz svih prijavljenih država, također će biti od značaja ukupna kvaliteta, profesionalizam te cjelovitost prijave.

Kategorije za davatelje usluga - CS Providers:

 • Najbolja Cloud usluga za horizontalna tržišta
  Ova otvorena kategorija služi za prijavu Cloud usluga za horizontalna tržišta. 
Među specifičnim karakteristikama koje će biti utvrđene je sposobnost ovih horizontalnih Cloud usluga da se također koriste u različitim granama (npr CRM, ERP, online pohrana, arhiviranje itd.), dok istovremeno najbolje ispunjavaju uvjete za postizanje širokoga prihvaćanja na tržištu. Posebice, ukoliko su funkcionalnosti ponuđene kroz snažnu povezanost i interoperabilnost te na izrazito učinkovitom korištenju potrebnih resursa podatkovnoga centra. Naravno da ponuđene usluge trebaju zadovoljiti zahtjeve sukladnosti, podatkovne sigurnosti i privatnosti u odnosu na osjeltjivost korisnikovih podataka.
 • Najbolja Cloud usluga za vertikalna tražišta
  Ova otvorena kategorija služi za prijavu Cloud usluga za vertikalna tržišta. 
Među specifičnim karakteristikama koje će biti utvrđene je sposobnost ovih vertikalnih Cloud usluga da ispune specifične zahtjeve određene grane ili tržišnog sektora (npr. logistika, javni sektor, poljprivreda, kemijska industrija, proizvodnja itd.) istovremeno  najbolje ispunjavajući zahtjeve za široko i snažno prihvaćanje na tržištu. Posebice, ukoliko su funkcionalnosti ponuđene kroz snažnu povezanost i interoperabilnost te na izrazito učinkovitom korištenju potrebnih resursa podatkovnoga centra. Naravno da ponuđene usluge trebaju zadovoljiti zahtjeve sukladnosti, podatkovne sigurnosti i privatnosti u odnosu na osjeltjivost korisnikovih podataka.
 • Najbolja Cloud usluga Business Process as a Service Suite
  Ova otvorena kategorija služi za prijavu Cloud usluga koje pomažu liderima poslovnih transformacija, direktorima poslovnih procesa i arhitektima poslovnih rješenja u poboljšanju poslovnih rezultata reinvencijom i transformacijom poslovnih procesa. 
Među specifičnim karakteristikama koje će biti utvrđene je sposobnost ovih BPaaS Cloud usluga da ispune specifične zahtjeve određene grane ili tržišnog sektora (npr. logistika, javni sektor, poljprivreda, kemijska industrija, proizvodnja itd.) istovremeno  najbolje ispunjavajući zahtjeve za široko i snažno prihvaćanje na tržištu. Posebice, ukoliko su funkcionalnosti ponuđene kroz snažnu povezanost i interoperabilnost te na izrazito učinkovitom korištenju potrebnih resursa podatkovnoga centra. Naravno da ponuđene usluge trebaju zadovoljiti zahtjeve sukladnosti, podatkovne sigurnosti i privatnosti u odnosu na osjeltjivost korisnikovih podataka.
 • Najbolje Cloud usluge pružene od Start-Up pružatelja
  Tražimo tri godine ili mlađe start-up kompanije koje se ističu inovativnim i budućnosti orijentiranim Cloud uslugama. Poseban je fokus dan na originalnost i kreativnost rješenja. Od posebnih svojstava koja će biti utvrđena u ovoj kategoriji su poslovne dobrobiti omogućene kupcu uslugom te njena skalabilnost sukladno kupčevim zahtjevima. Daljnji je fokus stavljen na tržišni pristup (Goto Market Realization) i na stopu rasta Start Up kompanije. Posebice, ukoliko su funkcionalnosti ponuđene kroz snažnu povezanost i interoperabilnost te na izrazito učinkovitom korištenju potrebnih resursa podatkovnoga centra. Naravno da ponuđene usluge trebaju zadovoljiti zahtjeve sukladnosti, podatkovne sigurnosti i privatnosti u odnosu na osjetjivost podataka korisnika.

Kategorije za Cloud konzultante: 

 • Najbolje metode Cloud transformacije
  U ovoj su kategoriji pozvane kompanije koje pružaju prvorazredne konzultantske usluge podržavajući transformaciju i migraciju kupčevih poslovnih procesa prema korištenju usluga računalstva u oblaku. Ovaj izazovni cilj treba biti ostvaren provjerenim metodologijama i alatima te treba osigurati uvjete sukladnosti ispravnim djelovanjem na moguće poslovne utjecaje po kupca. Stručno i pravovremeno izvršenje konzultantske usluge također će biti uzeto u obzir.

Kategorije za Cloud korisnike:

 • Najbolji poslovni utjecaj isporukom Cloud usluga:
  Ova je kategorija namijenjena tvrtkama kupcima Cloud usluga koje su uspješno primjenile Cloud usluge i ostvarile značajne benefite od njihog korištenja u praksi. Ostvarene dobrobiti uslijed i tijekom korištenja Cloud usluge predmet su provjere. Te dobrobiti mogu biti ostvarene na različte načine: povećanjem učinkovitosti - kao što je, na primjer, viša produktivnost ili brzina procesa, ostvarenje konkurentske prednosti ili (postotno) ostvarenje cjenovnih prednosti.

To top

Prijava

Želite li se prijaviti za EuroCloud Hrvatska Nagradu, molim pročitajte sljedeće… 

Uvjeti i postupak prijave

Tko se može prijaviti?

 • Svaka kompanija sa sjedištem ili barem jednim uredom u Hrvatskoj koja nudi svoje proizvode i usluge na hrvatskom tržištu, može se prijaviti za nagradu EuroCloud Hrvatska - EC Award. 
 • Kompanije koje se prijavljuju za Start-Up kategoriju ne smiju biti aktivne na tržištu dulje od tri godine. 
 • U kategoriji za Cloud korisnike može sudjelovati svaka kompanija koja koristi specifične Cloud usluge. No postoji zahtjev da Cloud usluga bude operacionalna najmanje 6 mjeseci te da je pokrivena važećim ugovorm nadležnog davatelja Cloud usluga. Sjedište davatelja Cloud usluga ili barem jedan njegov ured  treba biti smješten u Hrvatskoj.
 • Pobjednici EuroCloud Hrvatska Award automatizmom ulaze u EuroCloud Europe Award, osim ako svoje sudjelovanje eksplicitno ne odbiju u pisanom obliku.
 • Sve prijave za EuroCloud Europe Award trebaju biti predane na engleskom jeziku.

Da li je članstvo u EuroCloud Hrvatska preduvjet prijave?

 • Članstvo u EuroCloud organizaciji nije preduvjet prijave, ali je toplo preporučljivo.

Plaćaju li se pristojbe vezane uz prijavu?

 • Nacionalna EuroCloud organizacija može uvesti pristojbu za sudjelovanje u nacionalnoj EuroCloud Award.

 • Samo pobjednici nacionalnih EuroCloud Award mogu sudjelovati u EuroCloud Europe Award.

 • Za sudjelovanje u EuroCloud Europe Award 2016 pristojba od 500 € (+PDV/VAT) je obvezna i treba biti dostavljena do sredine srpnja 2017. preko nacionalne EuroCloud Hrvatska organizacije.

Povjerljivost i privatnost

 • Sva dokumentacija prijave, podaci i prezentacije biti će držani povjerljivim od strane EuroCloud Europe i od članova povjerenstva te će biti korišteni samo za svrhu prijave u samom postupku prijave, u potupku ocjenjivanja te za predstavljanje na ceremoniji proglašenja.
 • Svaka daljnja upotreba biti će predmetom prethodnoga odobrenja podnositelja prijave.


Nominirane i pobjednike određuje povjerenstvo. Odluka je konačna. Budu li u kategoriji manje od tri prijave, EuroCloud Hrvatska zadržava pravo ne dodijeliti nagradu u toj kategoriji.

Prijavite se KLIKOM NA OVU VEZU prema web-obrascu za prijavu Register Now

  To top

  Povjerenstvo

  1. Povjerenstvo
   Povjerenstvo je sastavljeno od neovisnih eksperata različitih Cloud područja. Povjerenstvo za EuroCloud Award biti će objavljeno istovremeno s objavom konačnih rezuktata na EuroCloud Award web stranicama.
  2. Postupak prijave
   Postupak prijave sastoji se od popunjavanja obrasca prijave. Prijave se prihvaćaju od 1. travnja 2017. Pri kraju obrasca imate mogućnost dostaviti nam Vašu cjelokupnu prijavnu dokumentaciju postavljanjem na web (file upload). To uključuje:
  • Kratak profil Vaših Cloud usluga / Vaše kompanije (najviše 1 A4 stranica).
  • Opis razlikovnih prednosti Vaših Cloud usluga / kompanije i zašto bi Vaša kompanija trebala dobiti nagradu (najviše 1 A4 stranica).
  • Prezentacije Vaše prijave. Slobodno prezentirate na način i u obliku koji smatrate odgovarajućim, no Vaša prezentacija treba sadržavati smislene i upotrebljive informacije koje će podržati uvjerenje povjerenstva da pobjednik trebate biti baš Vi. Familizirajte se s gore navedenim kriterijima i učinite transparentnim, odnosno objasnite zašto je Vaša usluga ili Vaša kompanija zaslužila EuroCloud Award (najviše 10 slajdova).

  Važno:

  U slučaju pobjede na nacionalnoj EuroCloud Award, Vaš zahtjev treba biti na engleskom jeziku od samoga početka kako bi osigurali da Vaše pripreme za sudjelovanje na europskoj razini budu minimalne.

  Po nominaciji među prva tri pobjednička kandidata u kategoriji, kandidati bi trebali osigurati sudjelovanje na svečanosti dodjele EuroCloud Award 25. listopada 2017. u Mechelenu (Brusseles region), Belgija.

  To top