to top

Izdanja

1. Cloud Computing - Recht, Datenschutz & Compliance

Računalstvo u oblaku - Pravo, zaštita podataka i sukladnost ...read more

2. Cloud Services - Öffentliche Auftragsvergabe

Usluge računalstva u oblaku - javna nabava ...read more

3. Cloud Services - Lizenzen im Cloudvertrag

Usluge računalstva u oblaku - licence i Cloud ugovor ...read more

4. Cloud Services - Auswahl und Einführung - Prozesse und Organisation

Usluge računalstva u oblaku - Izbor i primjena - procesi i organizacija ...read more

5. Cloud Services - Steuerrecht

Usluge računalstva u oblaku - porezni zakon ...read more

6. Cloud Services – Vertragsbruch in der Cloud – Was tun?

Usluge računalstva u oblaku - Kršenje ugovora u oblaku - Što učiniti? ...read more

7. Cloud Computing - Studie zur Akzeptanz

Računalstvo u oblaku - studija o prihvaćanju ...read more

8. Cloud Computing - Herausforderungen, Qualitätssicherung, Standards und Zertifizierung

Računalstvo u oblaku - izazovi, osiguranje kvalitete, standardi i certificiranje ...read more

9. Enterprise Mobility - Markt, Produkte und technische Herangehensweisen sowie relevante organisatorische und juristische Aspekte

Enterprise Mobility - Tržište, proizvodi i tehnički pristupi, relevantni organizacijski i pravni aspekti ...read more

10. Barrier free cloud

Cloud bez prepreka ...read more

11. State and future of Application Performance Measurement in today’s complex Cloud environments

Stanje i budućnost mjerenja performansi aplikacija u današnjim složenim okruženjima računalstva u oblaku ...read more

Guidelines Cloud Computing

Smjernice računalstva u oblaku ...read more

ECSA Data Privacy Audit Guide

EuroCloud Star Audit vodič revizije privatnosti podataka ...read more

CLOUD CONTRACTS - WHAT PROVIDERS AND CUSTOMERS SHOULD DISCUSS

CLOUD UGOVORI - Što bi pružatelji usluga i klijenti trebali raspraviti ...read more

Cloud Computing and data protection

Računalstvo u oblaku i zaštita podataka ...read more