to top

Događanja

31.05.2017

Award 2017 EuroCloud Hrvatska

POBJEDNICI proglašeni po kategorijama najboljih Cloud rješenja

POBJEDNICI proglašeni po kategorijama najboljih Cloud rješenja za

horizontalna i vertikalna tržišta jesu:

1. Horizontalna rješenja:

ContactInSky - InSky Solutions d.o.o

2. Vertikalna rješenja:

Olive Manager - Combis d.o.o.

 

Posebna preporuka žirija za drugu fazu natjecanja - 

za najbolju Cloud Uslugu u kategoriji

3. Business Process as a Service Suite

Infinity ECM Platform - Info Novitas d.o.o.

U drugoj fazi koja je već počela, ti se nacionalni pobjednici EuroCloud Award međusobno natječu na Europskoj razini s ostalim pobjednicima iz ostalih EuroCloud država.

Europsko finale

EuroCloud Award 2017

U odnosu na prethodne godineu, kategorije EuroCloud Award su prilagođene povećanoj zrelosti Cloud usluga na europskom tržištu.

Pružatelji Cloud usluga, Cloud konzultanti, Cloud Start Up-ovi kao i korisnici Cloud usluga te inovatori iz svih sektora - pozvani su na prijavu svojih uvjerljivih Cloud usluga.

Predmet ovog nadmetanja su Cloud usluge na europskom tržištu, neovisno o njihovom specifičnom obliku. Prijave su više nego dobrodošle za IaaS, PaaS ili SaaS usluge, bilo za horizontalna ili za vertikalna tržišta, bilo u javnom, privatnom ili u hibridnom Cloud okružju, od etabliranih ili od Start-up Cloud pružatelja usluga.

Poseban je fokus stavljen na Cloud konzultante koji podržavaju transformacijske procese svojih klijenata prema Cloud uslugama, utemeljne na provjerenoj i uspješnoj metodologiji.

Kupci su također pozvani na prijavu, svi koji su uspješno uveli Cloud usluge u svoje kompanije te koji su postigli i osjetili značajne poslovne utjecaje zahvaljujući uvedenim Cloud uslugama.